POLITIKA VAŠ STAV

DSS: Hitno smeniti Zlatibora Lončara zbog korupcionaške obnove KC Niš

SAOPŠTENJE DEMOKRATSKE STRANKE SRBIJE

HITNO SMENITI MINISTRA ZLATIBORA LONČARA

Demokratska stranka Srbije zahteva hitnu smenu ministra zdravlja Zlatibora Lončara zbog korupcionaške obnove KC Niš koja je završena poništavanjem tendera za nabavku medicinske opreme vredne više od 1,5 milijardi dinara.

Kao što je skandalozno započet, pripreman i vođen postupak javne nabavke medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra u Nišu, uključujući nestručno izrađenu tehničku specifikaciju opreme, tako se i završava – skandalom, aferom koja zahteva utvrđivanje odgovornosti.

Naime, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, radeći pod strahovitim pritiscima, ocenila je da je opravdan zahtev za zaštitu prava jednog od eliminisanih ponuđača, koji je podnet protiv Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku opreme za KC u Nišu, koju je doneo ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Demokratska stranka Srbije je u više navrata od decembra prošle godine upozoravala na neregularnosti u vezi nabavke opreme za KC u Nišu, zahtevajući da se tender poništi, a novi pripremi stručno i bez nezakonitog učešća zainteresovanih ponuđača, kao što je bilo u ovom slučaju. Insistirali smo na tome svesni važnosti KC Niš i rukovođeni željom da sve bude u skladu sa zakonom i u interesu građana i države.

Nažalost, ministar Lončar nije uvažio naše zahteve i nastavio je sprovođenje skandaloznog tendera za koji je konkursna dokumentacija menjana šest puta, na koji su podnošeni zahtevi za zaštitu prava na konkursnu dokumentaciju i za koji je rok za podnošenje ponuda menjan i produžen za tri meseca.

Najzad, 10. marta ministar zdravlja je doneo Odluku kojom se ugovor o javnoj nabavci dodeljuje kineskoj firmi CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION. Ugovor je zaključen pre odluke Republičke komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki pa poništavanje tendera može izazvati višemilionsku štetu i sasvim sigurno ogromno kašnjenje u završetku celog postupka.

Sve ovo se dešava dok istovremeno ministar Lončar izjavljuje “da ga boli glava“ jer je prilikom izvođenja građevinskih radova na KC u Nišu bilo zloupotreba i pljačke sredstava iz budžeta Srbije, pa je očigledno da je celokupna investicija ministarstva zdravlja u rekonstrukciju objekta i nabavku opreme sprovođena tako da izaziva opravdanu sumnju da se se radi o primeru sistemske korupcije i da nadležni državni organi treba da se njome ozbiljno pozabave.

Informativna služba DSS

Beograd, 22. maj 2017. godine

Ostavite komentar