VAŠ STAV

Hajka na Pravosudnu akademiju

Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) upozorava da je u proteklom periodu povećan broj javnih istupa protiv ideje i uloge Pravosudne akademije (PA) u javnoj debati o izmeni Ustava. Pri tom se ideje protiv PA plasiraju na način koji ima za cilj da zaplaše i uznemire javnost, u čemu se koriste predrasude i računa na malu upućenost javnosti u stručne teme.

Foto: Screenshot/ mreza.rs
Na nedavnom savetovanju AKPA u Paraćinu čula su se drugačija mišljenja:

Svojevrsna hajka koju deo pravosuđa u poslednje vreme vodi protiv AKPA i ideje PA jeste dokaz da je AKPA da dobrom putu kada traži reformu sistema izbora sudija te objektivne i merljive kriterijume za dolazak na sudijsko i tužilačko mesto, smatra sudija Milan Marinović, predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije.

U predstojećim ustavnim izmenama država ima samo dve mogućnosti: ili ukinuti PA ili ideju PA sprovesti do kraja. Ova zemlja ima potrebu da konačno sistemski uredi obuku budućih sudija i tužilaca i da ima jasne kriterijume za dolazak na pravosudnu funkciju, smatra dr Jasmina Kiurski, zamenik Republičkog javnog tužioca.

AKPA naglašava da je PA, van strukovnih razloga, zgodna tema za političke obračune i u tu svrhu se koristi. Deo strukovnih organizacija u PA vidi pretnju po nezavisnost pravosuđa. Reč je o zameni teza.

Foto: Facebook

PA nije nikakva pretnja nezavisnosti pravosuđa, već najveća žrtva srpske reforme pravosuđa.

To nam govori činjenica da 94% novoizabranih sudija u Srbiji ne dolaze sa PA, iako je pre 8 godina, kada je PA nastala bilo osmišljeno da sve sudije i tužioci pre stupanja na funkciju budu testirane i završe PA, te da se tako spreči proizvoljnost u izboru pravosudnih funkcionera i spreči politizacija, ali se to do danas nije desilo. Deo strukovnih organizacija uporno insistira na mogućim zloupotrebama PA, ne nudeći alternativu reformi izbora sudija i tužilaca, pa se AKPA pita koji su motivi za očuvanje postojećeg načina izbora sudija, u koji same sudije ne veruju i kako je moguće da se u Francuskoj, Španiji, Holandiji, Portugaliji i drugim evropske države ne dovodi u pitanje da je njihova PA uslov za izbor na funkciju, već je takvo rešenje problem samo u Srbiji.

Alumni klub Pravosudne akademije

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

 

Ostavite komentar