VAŠ STAV

Igor Đurđević: Policijski sindikalni pokret i Sindikat srpske policije DOKAZUJU DA SE MOŽE UDRUŽENO I SLOŽNO!

Posle zajedničkog sastanka predstavnika Policijskog sindikalnog pokreta i Sindikata srpske policije, pozvali smo Igora Đurđevića, predsednika Policijskog sindikalnog pokreta, kako bi nas bliže upoznao sa detaljima zajedničkog sastanka, kao i o predstojećim aktivnostima pokreta čiji je predsednik.

Igor se najpre osvrnuo na uspešan sastanak dva sindikalna pokreta, koji je zaista retkost i za svaku pohvalu, u vreme kad drugi sindikati služe kao produžena ruka poslodavca i kad im se aktivnosti svode na borbu za privilegije sindikalnih prvaka:

Opšta ocena svih jučerašnjih zajedničkih aktivnosti koje smo imali sa Sindikatom srpske policije je veoma visoka. Na održanom sastanku sa ogromnim odazivom članstva i simpatizera sindikata, kao i uopšte zaposlenih u PS Negotin, razmotreno je mnoštvo ranije otvorenih tema na kojima smo mi potencirali, a koje se tiču izuzetno loših uslova za rad zaposlenih u policijskoj stanici Negotin.

Naravno razmatralo se i o reprezentativnoj masovnosti odnosno broju članova SSP,  koji znatno prelazi cifru od 7.000 članova, što je svakako daleko više od potrebnog broja za priznanje reprezentativnosti o kojoj poslodavac, i uprkos podnetom zahtevu za razmatranje, ćuti.

Na dalje je od predsednika SSP ukazano na problematiku u vezi sa Posebnim kokektivnim ugovorom koji ističe sa važnošću u februaru mesecu sledeće godine, potom u vezi sa Zakonom o policiji koji je u fazi predloga itd.

Naravno, tendencija samog sastanka je, pored najava daljeg delovanja, usmerena i na rešavanje problema na licu mesta. Dakle, pored zaista mnoštva razrađenih tema, ja bih posebno naveo i to, da je dogovoreno rešavanje problema koje se tiču prekovremenih ostvarenih sati pripadnika interventne jedinice policije sa područija Policijske uprave Bor, tj. razrađen je konkretan način kojim će sindikalni aktivisti intervenisati ukazivanjem na kršenje tih odredbi i faktički time će od sada ti problemi biti rešavani u hodu.

Tu bih podsetio da smo se mi više puta obraćali čelnicima ukazujući na loše i pogrešno tumačenje odredbi koje regulišu tu oblast, međutim nismo nailazili na razumevanje.

Dalje, naveo bih naravno i to, da je na sastanku učestvovao i predsednik udruženja Dijaspora istočne Srbije, i tu bih posebno podsetio da je to udruženje zaposlenima u PS Negotin doniralo tehničku opremu u vrednosti i većoj od 4.000 evra, te smo gospodinu Borivoju Krekuloviću uručili Zahvalnice na dosadašnjoj pomoći i znatnom doprinosu na unapređenju i poboljšanju uslova rada.

Nakon sastanka, u okviru drugih zajedničkih projekata, nastavljeno je sa određenim aktivnostima od šireg društvenog značaja o čemu će reći biti predstojećih dana.

I da definišem sve u jednoj rečenici: OVA DVA SINDIKATA DOKAZUJU DA SE MOŽE UDRUŽENO I SLOŽNO! – poručuje Igor Đurđević.

Spomenuli ste pomoć od Dijaspore istočne Srbije, a šta je sa poslodavcem, tj. MUP-om?

– Što se donacije prijateljske dijaspore tiče, uručili smo ispred svih zaposlenih Zahvalnice oba policijska sindikata predsedniku tog udruženja.

Koliko god značajan doprinos predstavlja ta donacija, ona je zapravo samo simbolična naspram svih ulaganja koje bi MUP, odnosno naš poslodavac tj. država, trebao da uloži u policiju, u konkretnom slučaju Policijsku stanicu Negotin. Obzirom na naše apele od prošle zime, Sindikat srpske policije je najavio takođe simbolično doniranje grejalica namenjenih za radne prostorije i kancelarije gde se posao obavlja smenski, dakle i tokom popodneva i noću, kao i u dane vikenda kada nema grejanja.

Znači, saradnja vaša dva pokreta se nastavlja?

– Što se saradnje i zajedničkog nastupa oba sindikata tiče, ciljevi Policijskog sindikalnog pokreta su tu nepromenljivi. Radi se zapravo o našim tvrdnjama da MUP mora da u dogledno vreme utvrdi reorezentativnost SSP, kako bi oni bili uvedeni u kolektivno pregovaranje, obzirom da u februaru mesecu predstojeće godine akruelni, Posebni kolektivni ugivor za zaposlene u MUP ističe. Dakle oko tih ključnih stvari, kao i određenih predloga za izmene i dopune PKU, mi se suštinski slažemo.

Koji su trenutno konkretni ciljevi Policijskog sindikalnog pokreta koji se odnose na lokalno-regionalni nivo?

Pa da krenem redom, nastavlja Đurđević:

1. Nakon naših apela i dopisa iz kabineta ministra nam je ukazano da će se predvideti sredstva za kompletnu rekonstrukciju objekta namenjenog za preseljenje cele PS Negotin.

Radi se o objektu u centru grada, na kome je prenamenom sredstava pre oko mesec dana izvršena rekonstrukcija krova, kako bi se sprečilo dalje nepotrebno dugogodišnje prokapavanje. Dakle tu planiramo nastavak insistiranja kako bi finalizacija tog preseljenja bila obavljena najkasnije do jeseni 2018.god.

2. U vezi sa tehničkim opremanjem policije, tu nastavljamo sa ukazivanjem na izuzetno lošu i nepotpunu opremljenost i PS Negotin, a i PS Majdanpek i Kladovo.

Dakle nisu samo vozila problem i ove donacije ćemo iskoristiti i kako bi državi ukazali da građani shvataju i vide naše probleme, i da su voljni da pomognu kako bi im mi, što suštinski i radimo koliko možemo, pružili svu potrebnu bezbednost na najvišem nivou.

3. Četrnaest stambenih jedinica u tzv. Plavoj zgradi na lokaciji Gradište 2.

Tu temu smo nakon određenog istraživanja otvorili pre oko skoro pa godinu dana. Dakle, nakon sedamnaest godina propadanja tih stanova, mi smo stvar pokrenuli i inicirali da MUP pokrene postupak protiv građevinske agencije za utvrđivanjem prava svojine pred nadležnim privrednim sudom u Beogradu. Postupak je pred tim sudom već nekoliko meseci i pratićemo dalji razvoj događaja.

4. I naravno, hronični nedostatak ljudstva, kao možda najveći i ključni problem PS Negotin.

A kad to kažem, onda zapravo mislim na aktuelnu sistematizaciju, koja je bazirana na dugogodišnjem nerealnom prikazu bezbednosne problematike ovog područija, a što je dovelo do toga da posao na terenu koga trebaju obavljati znatno više policijskih službenika, vrše dva ili čak jedan. Konkretno, naše intencije su tu usmerene na animiranje svesti, da se trebaju ozbiljnijim metodama izvršiti procene koje bi rezultirale i duplo većem broju od postojećeg broja uniformisanih zaposlenih, tj. sistematizovanih radnih mesta u Policijskoj ispostavi Negotin.

Priredio: Jutarnji GLASnik/ M. A. M

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

 

Ostavite komentar