POLITIKA VAŠ STAV

Luka Maksimović, saradnik službi, izvršio niz krivičnih, kriminalnih dela

IZBORI U BEOGRADU SU UDRUŽENI KRIMINALNI PODUHVAT – DOKAZI

„Niti se pokajaše od ubistva svojijeh, ni od čaranja svojijeh, ni od kurvarstva svojega, ni od krađa svojijeh.“, Biblija, Otkrovenje

Piše: Zoran Lukić

Ličnu kartu, osnovni dokument utvrđivanja i potvrđivanja identiteta građanina, moguće je ubrzanim postupkom izdati za 48 sati.


Promena imena i prezimana građanina nema zakonom određeni rok jer se mora pribaviti ceo niz dokumenata. Sa rokovima za žalbu na odluku matičarskog organa o promeni imena i prezimena, možemo reći da, od trenutka podnošenja do pravosnažnog rešenja i izdavanja novih ličnih isprava, protiče oko 45 dana.


Ipak, Vučićev botovski projekat „Ljubiša Preletačević-Beli“, kome Gradska izborna komisija daje rok od 48 sati da ispravi nedostatak – ime liste u kome se pominje nepostojeće lice, tj. izmišljen, fiktivni čovek, opstaje na listi jer u roku od 9 (devet) sati dostavlja i ličnu kartu i potpisanu saglasnost nekog građanina sa imenom LJ.P.-B.


Laž i prevara postaju očigledni i uvidom u taj dokument koga objavljuju mnoga štampana i elektronska glasila. Naime, datum izdavanja lične karte sa tim imenom i prezimenom je upravo datum kada je GIK uočiio neispravnost.


Zaključujem:

– obaveštajno-kriminalna klika je izvršila omašku, nije se nadala da će američki pioni u GIK stvarno ići u detalje;

– postavljam pitanje RIK – kako je moguće da RIK nije reagovao na prethodne izbore sa istim problemom?;

– pitam – ko je iz MUP, iz vlade ili iz predsedništva imao ovlašćenja da izdaje ličnu ispravu namenski?;

– Luka Maksimović, saradnik CIA, saradnik bezbednosnih službi Srbije i sardnik vlade i predsednika Srbije je izvršio celi niz krivičnih, kriminalnih dela; ljudi oko njega, u njegovom izbornom štabu, ljudi koji su za njegove liste na prethodnim i tekućim izborima prikupljali potpise su, takođe, izvršili nekoliko kriminalnih radnji;

– uvidom u LK na ime „Lj.P.-B.“, može se reći da se radi o građaninu romske nacionalnosti koji, verovatno, nije ni imao LK do incidenta;

– neko je, po nečijem nalogu, u rekordnom vremenu, proizveo ovu ispravu sa ciljem da se nekako progura lista sa imenom izmišljenog lika iz stripa.


Lažno predstavljenje, smišljeno dovođenje u zabludu građana zarad sticanja materijalne i nematerijalne koristi, izdavanje ličnih isprava na osnovu lažnih podataka, su samo deo kriminalnih postupaka u koje su umešani Luka Maksimović, svi njegovi pomagači i vlast.

Mnogi su, nesvesno, uvučeni u ovaj mafijaški poduhvat – to ne važi za one građane koji imaju prvavničko obrazovanje.


BOJKOTOM BRANIM BEOGRAD ZATO ŠTO ODBIJAM DA BUDEM KRIMINALAC!

Koral – S

Ostavite komentar