VAŠ STAV

Nacionalizmi se takmiče da dokažu ko je veća žrtva

Svi nacionalizmi na Balkanu, ali i u mnogim drugim delovima sveta, baziraju se na viktimizaciji i na takmičenju u tome ko je veća žrtva, s ciljem da se izbegne odgovornost za počinjene zločine, izjavila je juče u Novom Sadu profesorka Centralnoevropskog univerziteta (CEU) iz Budimpešte Elisa Helms.

– Uloga žrtve služi da bi se dokazala nevinost i moralna čistota – kazala je Elisa Helms na predavanju u Centralnoj zgradi Novosadskog univerziteta.

Po njenim rečima, muškarci su u takvom svetu prikazani kao ratnici i branitelji, a žene kao pasivne žrtve koje treba braniti.

– Široko je rasprostranjena patrijarhalna nacionalistička logika, u kojoj je narod prikazan kao muškarac, a teritorija kao žena koju treba braniti ili osvojiti – navela je Elisa Helms.

Govoreći o migrantskoj krizi u Evropi, ona je ocenila da žitelji Evrope, govoreći o kulturnim razlikama, zapravo govore o rasnim.

Takođe, dodala je Elisa Helms, Evropa se često shvata samo kao njen zapad, dok se Balkan, Srednja i Istočna Evropa marginalizuju i stereotipizuju.

A „Balkan se doživljava kao nasilan, patrijarhalan, kao područje kojim vladaju korumpirani političari i šverceri“, kazala je Elisa Helms.

Po njenim rečima, u Evropi se migranti često doživljavaju kao teroristi i kriminalci, kao samci, bez dece i porodica, koji ne mogu biti izbeglice, jer imaju pametne telefone i novac.

– Po toj predstavi, muškarac migrant je skriveni islamski terorista – kazala je Helms.

Dodala je da se u Evropi i seksualno nasilje često povezuje s migrantima, dok se retko govori i piše o svakodnevnom seksualnom nasilju „belih ljudi“.

Ocenila je da je Mađarska „ekstremni slučaj“, jer tamošnja vlada preduzima i represivne mere prema migrantima, tvrdeći da oni nisu legitimne izbeglice i ističući kulturne i rasne razlike.

Elisa Helms je sociokulturalna antropološkinja, šefica Odeljenja na CEU za rodne studije.

U svojim publikacijama Elisa Helms se bavi raznim aspektima ženskog aktivizma, rodno zasnovanog nacionalizma i postsocijalističke i postratne tranzicije u Bosni i Hercegovini i drugde na jugoslovenskom prostoru.

Predavanje su organizovali Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu.

Izvor: Beta/ Blic

Ostavite komentar