VAŠ STAV

NARODNA INICIJATIVA: Zakon o radu je pretnja fizičkom opstanku pojedinca i njegove porodice

NARODNA INICIJATIVA ZA BRISANJE ČLANA 179. (s 3. t 8.) ZAKONA O RADU – STRATEGIJA KOMUNISTA

1. Polazeći od postojećeg stanja koje oslikava: razdrobljenost levice i komunista, komprodorski Zakon o radu, kolaborantski odnos sindikata prema poslodavcima, opšta društvena nepravda, sve surovija esploatacija, komunisti i potpisnici Konvencije su došli do sledećih zaključaka:

a) neophodno je, nakon 30 godina, preusmeriti težište komunističke borbe sa buržoaskih ciljeva (nacionalni, verski, finansijski) na komunistički i jedini pravi cilj borbe komunista, na klasni;
b) pronaći onu neuralgičnu tačku, onu koncentraciju nepravde i snaga klasnog neprijatelja, koja najjasnije označava propast naroda i onih koji rade za svoj hleb;
c) iskoristiti sve zakonske mogućnosti koje dozvoljava okupaciono-eksploatatorski režim za pokretanje ove vrste političke i klasne borbe koja neće dati izgovor militarizovanom protivniku da fizički uništi komuniste.

2. Za tačku sukoba izabrali smo nelogičan, protivustavan, antidruštveni i nehuman Zakon o radu Republike Srbije i navedenu tačku tog Zakona koja daje nadljudska i nehumana ovlašćenja poslodavcu u odnosu na zaposlenog – slobodu volje da odlučuje, bez zakonskih okvira, o podobnosti zaposlenog za rad i da, kroz pretnju otkazom, stalno preti fizičkom opstanku pojedinca i njegove porodice.

3. Narodna inicijativa je kao instrument istražavanja društvene i političke volje građana zakonsko sredstvo koje daje mogućnost grupi građana da, van redovnih političkih i sudskih procedura, utiče na politička i društvena kretanja u zemlji. Ta mogućnost nije rezultat „demokratskih tekovina“ Republike Srbije, već je poput mnogih zakonskih rešenja prepisana iz nekog od evropskih zakona, a da donosilac propisa nije bio svestan opasnosti koju takvo rešenje predstavlja po kolonijalno-eksploatatorski režim.

4. Cilj pokretanja inicijative je trostruk:

Prvo, pomera težište borbe komunista sa plaćenički nametnutih ciljeva od strane kapitalista.

Drugo, služi kao izuzetno efikasan metod diferencijacije između komunista i levičara i onih koje je među nas ubacio kapitalistički režim.

Treće, omogućava dalje delovanje u zavisnosti od taktičkog, operativnog i strateškog razvoja okolnosti kod nas i u inostranstvu.

5. Bez obzira da li će, kada i od strane koga obelodanjena inicijativa biti realizovana, samo zauzimanje pozicije daje potpisnicima Konvencije neophodan operativni prostor da, u okviru asimetričnog i specijalnog delovanja, rašire svoj politički operativni prostor na proširenje zahteva i da obelodane svoj krajnji cilj po pitanju statusa zaposlenih u Republici Srbiji.

6. Krajnji strateški cilj komunista i levih – potpisnika Konvencije jeste uvođenje socijalno-klasne uloge države kroz izmenjene propise i zakone, odnosno obavezivanje države kao garanta prava zaposlenog kroz svaki, pojedinačni Ugovor o radu, preko donošenja i uvođenja osnovnog i obavezujućeg Nacrta ugovora o radu koji država brani kao ustavnu iteraciju (izvod).

7. Naglašavamo da se, u ovoj fazi borbe, moramo makar i nevoljno strogo pridržavati zakonskih odredbi o delovanju pojedinaca, udruženja građana i partija. To nam diktira opasnost od fizičkog uništavanja nosilaca komunističke ideologije, odnosno onih koji se neće zadovoljiti dekorativno-kulturnom ulogom komunista koju im je nametnuo kapital.

8. Objavljujemo ovu strategiju i našu zamisao svesni da se stanje u našoj koloniji i u svetu izuzrtno brzo menja i da ćemo u predstojećim promenama imati ono mesto koje sami budemo izborili.

Zoran Lukić

KORAL

Ostavite komentar