VAŠ STAV

PSP: Kad već policija puni budžete lokalnih samouprava, onda i one treba da ulažu u policiju

ŠIMANOVCI – Preko 600 prekršaja za 48 sata

Foto: Screenshot/ Youtube

Naslov iz medija „Za 24 sata 320 prekršaja brzine kretanja, 299 stranaca“ od 21.12.2017. godine,  gde se navodi: „U prvih 24 sati kontrole prosečne brzine kretanja vozila na naplatnoj stanici Šimanovci zabeleženo je 320 prekršaja prekoračenja brzine, rekao je danas za Tanjug zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije Boban Milenković“ – naveo nas je na istraživanje tih ovjavljenih podataka.

Ova konkretna akcija u vezi sa prekoračenjem brzine kretanja je trajala znatno duže od 24 sata i po našim saznanjima radi se zapravo o duplo većoj brojci otkrivenih prekršaja. U njoj su, samo u prvih 36 sati, smenski bili angažovani pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave Sremska Mitrovica. Danas, u daljem nastavku te akcije, uključuju se i kolege iz Šapca.

Iz samog naslova koji nekako tendeciozno ukazuje na broj otkrivenih prekršaja prekoračenja brzine kretanja u saobraćaju, možemo zaključiti da se radi o veoma velikoj svoti naplaćenih kazni, koje se u skladu sa zakonom preraspoređuju, pa 30% tog novca završava u lokalnom budžetu na teritoriji gde je prekršaj počinjen.

To nas upućuje na one naše apele da se lokalne samouprave trebaju što više uključiti u direktno ulaganje u opremanja jedinica saobraćajne policije što savremenijom opremom za rad, kako bi rezultati saobraćajne prevencije bili što veći i efektivniji, a to je izvodljivo kroz strategijska uključenja lokalnih zajednica i putem jednostavnih izdvajanja dela tog novca iz budžeta.

Postoji niz takvih pozitivnih primera širom Srbije gde su opštine opremale saobraćajce sa savremenim dregerima, aparatima za otkrivanje prisustva narkotika u organizmu, razne računarske opreme pa čak i vozila. Međutim to je neobavezujuće po zakonu i istavljeno je faktički na dobru volju čelnicima lokalnih samouprava.

Ono što se ne vidi iz ovakvih naslova je recimo podatak da je u ovoj konkretnoj akciji učestvovalo svega desetak pripadnika saobraćajne policije, koji su u zavisnosti od organizacije poslova, kroz smenski terenski rad od 8 do 12 sati, postigli sve ove rezultate.

Dakle tu dolazimo do proseka od po preko 30 otkrivenih prekršaja, a po našim saznanjima ima pojedinaca koji su, u zavisnosti od vremenskog intervala angažovanja i drugih određenih okolnosti, pojedinačno evidentirali i po preko 50 takvih prestupa. Ukupnu količinu novca koji će se, nakon sprovedenih prekršajnih postupka sliti u republički i delom i budžet te lokalne samouprave, prepuštamo drugima da računaju.

Međutim ne radi se tu samo o novcu kao nekoj društvenoj materijalnoj dobiti sankcionisanjem prekršioca saobraćajnih propisa. Cela stvar se treba posmatrati iz ugla prevencije što nas logično navodi na razmišljanja – koliko li je ljudskih života spašeno samo ovom jednom akcijom – i koliko svakodnevno života biva spašeno radom naših saobraćajaca kad su već vozači toliko nesavesni.

Mi kao sindikat, pored pohvala upućenim kolegama, takođe moramo apelovati i na njihove rukovodioce da imaju u vidu sve napore koje izvršioci tih poslova ulažu po hladnim vremenskim uslovima.

Dakle komandiri, načelnici, ako se već ne rukovodite kvalitativno – sagledavajući rezultate i efekat rada svakog pojedinca – onda makar vrednujte kvantitativno brojke na koje ukazujemo i nagradite stimulativno makar istaknute pojedince onim simboličnim mesečnim uvećanjem koeficijenta plate.

Policijski sindikalni pokret

Ostavite komentar