EKONOMIJA MUZIKA VAŠ STAV

Sindikat krši pravo na rad muzičara, koje je jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom

 OBAVEŠTAVAMO članove Udruženja da UVERENJA o obavljanju delatnosti mogu na uvid da traže jedino predstavnici državnih organa i to: 

POLICIJA, INSPEKCIJA RADA i PORESKA INSPEKCIJA.

SAOPŠTENjE

Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, povodom obaveštenja i nastupa u medijima, od strane predstavnika Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, u kojima se plasiraju netačne informacije o tome da muzičari ne mogu da obavljaju svoju muzičku delatnost u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu, ako ne poseduju potvrdu izdatu od strane Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, obaveštava sve svoje članove i muzičare na teritoriji Srbije, da su ovakve izjave nezakonite, i da se njima krši pravo na rad muzičara, koje je i ujedno i jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantovanih čl. 60 Ustava Srbije, i čl.18, čl.19, čl.20 Zakona o radu, i da su usmerene na vršenje pritiska na muzičare da se učlane u Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije.

Nejasno je ovakvo postupanje predstavnika Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, s obzirom da je u skladu sa čl. 6 Zakona o radu, sindikat dobrovoljno udruženje čiji je osnovni zadatak unapređenje položaja i interesa svojih članova a Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije je prvi sindikat u istoriji Srbije koji se bori protiv interesa svojih članova-muzičara na teritoriji Srbije.

S obzirom da je sindikat dobrovoljno udruženje, svaki muzičar samostalno i dobrovoljno odlučuje da li će postati član nekog sindikata ili neće, a članstvo u nekom sindikatu ne može biti uslov za obavljanje muzičke delatnosti.

Kontrolori Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije nemaju zakonska ovlašćenja da kontrolišu muzičare na teritoriji Srbije, i da od muzičara zahtevaju da imaju potvde izdate od strane Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, da vrše uvid u uverenja-potvrde koje izdaje ovo ili neko drugo reprezentativno udruženje.

Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, želi da naglasi muzičarima da ne podležu zastrašivanju o prekršajnom kažnjavanju muzičara ili da veruju u druge vidove pretnje o sankcionisanju muzičara vezano za izdate potvrde-uverenja, a koje vrše kontrolori ili druga lica Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, jer ove pretnje su neosnovane i nisu zasnovane na Zakonu.

Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, obaveštava svoje članove da će preduzeti sve zakonske mere, u cilju sankcionisanja nezakonitog postupanja Kontrolora navedenog sindikata, i da će preduzeti sva zakonska sredstva u cilju sprečavanje daljeg kršenja prava muzičara i urušavanja muzičke profesije.

Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, kao reprezentativno udruženje u oblasti kulture, čija je reprezentativnost utvrđena u skladu sa zakonom o Kulturi, ovlašćeno je na osnovu Zakona o Kulturi da svojim članovima izdaje sva potrebna uverenja i potvrde, tako da su nezakonite izjave učinjene od strane predstavnika Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, da potvrde muzičarima može da izdaje samo taj sindikat. Cilj ovakvih nezakonitih izjava plasiranih putem medija, jeste narušavanje ugleda našeg udruženja, pa ćemo preduzeti sve potrebne zakonske mere da ovakva postupanja budu sankcionisana.

Predsednik udruženja
Ivan Ilić

Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije

[frontpage_news widget=“9692″ name=“Prethodni članci“]

 

Ostavite komentar