POLITIKA VAŠ STAV

SPS je buržoaska partija i radi u interesu buržoazije i kapitala

SPS nije komunistička stranka i u njoj nema komunista
Foto: sps.org.rs

Komunistima i njihovim simpatizerima SPS nije komunistička partija i ne može biti komunistička, isto tako u njoj nema komunista.

Piše: Slobodan Duraković Ratiborov

I ako je objedinjenjem SKS-a (Savez Komunista Srbije), SSRNS (Socijalistički Savez Radnog Naroda Srbije) i SSOJ (Socijalistički Savez Omladine Jugoslavije) osnovan SPS pre 28 godina još tada se može malo govoriti o političkom organizovanju komunista u Socijalističkoj Partiji Srbije (SPS), u to vreme pre se može govoriti o političkom organizovanju dobro ušuškanog administrativno birokratsko društvenog sloja unutar državnih institucija u momentu sveopšte društveno političke krize, pada ideologije i raspada državno društvene zajednica naroda.

Ta klika koja se nalazila u strukturama vršenja svake vlasti u tadašnjoj Republici Srbiji zabrinuta za sebe tadašnjim trendom promena u svetu isto tako i u SFRJ a sa željom da zadrži i sačuva poverene privilegije 17.07.1990. godine osniva SPS pomenutim objedinjenjem tri društveno političke organizacije u jednu partiju.

Ako su se tada pri osnivanju i mogli naći komunisti po uverenju i ideji naivno verujući da će njihovim aktivnim delovanjem biti u mogućnosti da zaštite tadašnju radničku klasu u vremenu koje je dolazilo, danas se ne može govoriti o komunistima u SPS-u.

Njih više nema.

28 godina je uzelo svoj danak i ne može se pričati o komunistima u SPS-u.

Oni su ako su postojali: mrtvi, napustili politički rad u SPS-u ili se prodali. Došle su nove generacije, one ne pričaju o komunističkom idealu društvenog uređenja već o socijalno odgovornoj državi, ne socijalizmu već o kapitalizmu sa humanijim licem. Njihov doprinos destrukciji humanističkih vrednosti danas je konačan, i ide rame uz rame sa novoformiranim krimokratskim strukturama u Srbiji.

SPS od početka svog osnivanja pa sve do danas nije predstavljao radničku klasu.

SPS je predstavljao vladajuću birokratizovanu klasu koja je uzurpacijom i prisvajanjem društvene stečevine obezbedila sebi vodeću ulogu u drušvu. SPS ima ambiciju da bude vodeća politička snaga na levici u Srbiji. Ona to ne može jer je tokom 28 godina njene politike njeno političko težište bilo na ekonomskoj desnici dobro oličeno u neproduktivnim uhlebima i bahatoj oligarhiji.

S toga, oni ljudi koji sebe smatraju komunistima u SPS-u treba dobro da razmotre kojoj ideologiji tačno pripadaju i prema tome zauzmu stav, da bi znali kojoj tačno strani barikade pripadaju.

Rukovodioci SPS-a su izdali ideje komunizma ili jednostavno nikada nisu pripadali komunističkoj ideji.

SPS je buržoaska partija i radi u interesu buržoazije i kapitala.

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar