VAŠ STAV

Stepinac i nacistički okupatori – NEMCI SU STRELJALI STEPINCU BRATA

U  dnevnom listu Politika  2. marta 2017.g. u rubrici „Pogledi“, objavljen je članak istoričara sa Univerziteta u Regensburgu  (Nemačka), dr. Darija Vidojkovića „Zašto Stepinac nikada ne može postati svetac“.

Foto: rastimo-u-vjeri.com

U njemu je autor opisujući celokupno držanje Stepinca tokom Drugog svetskog rata istakao njegovu „nepotrebnu srdačnost odnosa“ sa nemačkim i italijanskim okupacionim vlastima, kao i sa ustašama. A to daje jednu novu i posebnu dimenziju ličnosti Alojzija Stepinca, o čemu bi svoje mišljenje i objašnjenje  trebali da daju za to kvalifikovani stručnjaci istoričari, ali i psiholozi, socijalni antropolozi, psihoanalitičari, teolozi itd.

Naime, nemačka, odnosno nacistička okupatorska vojska, 27. oktobra 1943.g. u okolini Karlovca, zbog saradnje sa komunistima i partizanima, streljala je Miju Stepinca, a on je brat biskupa Alojzija  Stepinca.

Kako je, nakon što su mu nemački nacisti streljali brata,  Alojzije Stepinac mogao da održava srdačnost odnosa sa ubicama svoga brata, enigma je za nas obične čitaoce. No, nije nerešiva za istoričare, psihologe, socijalne antropologe, psihoanalitičare, teologe itd.,  koji odgovarajućim metodološkim pristupom i analizom mogu da daju objašnjenje tog i takvog odnosa i ponašanja  Stepinca prema nacistima, na način da čitaoci mogu da razumeju  i da shvate kako može da nastane takav  psihološki, emocionalni i moralni odnos, i iz kakve ličnosti može da dođe to i  takvo ponašanje prema ubicama  brata.

 Čitalac, Milan Nikolić

Ostavite komentar