Nacrt ustavnih amandmana sledeće sedmice
VAŠ STAV

U USTAVU LEŽI SEME KORUPCIJE – Sudije, članovi stranaka, neće donositi presude protiv partijskih saboraca

Predlozi Ekološkog pokreta Vrbasa za izmenu Ustava

SEME KORUPCIJE VEĆ U USTAVU RS!

U skladu sa Javnom pozivom za učešće organizacija civilnog društva (OCD) u konsultativnom procesu u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, Ekološki pokret Vrbasa dostavo je Ministarstvu pravde i Kancelariji za saradnju sa OCD svoje predloge!

Našim predlozima ukinuli bi pravo Narodnoj skupštini RS da bira i razrešava sudije a u ustavna načela sudstva uneli bi zabranu političkog angažovanja sudija i njihove bliže rodbine!

U obrazloženju ovih predloga naveli smo da je Narodna skupština RS pod direktnim uticajem izvršne vlasti, tako da postojeći Ustav omogućava izbor sudija po kriterijumu partijske podobnosti, što je, duboko smo ubeđeni, do sada bila gotovo isključiva praksa. Na ovaj način omogućeno je proturanje sudija koji po svojim karakteristikama nemaju kapacitet da se nose sa problematikom svojih radnih mesta, što je dalje uticalo na gomilanje predmeta i neefikasnost rada sudova.

Takođe smo naveli da sudije, članovi stranke, nikada neće doneti pravosnažnu presudu protiv partijskih saboraca, gde god da se oni nalaze, na poslovnoj ili javnoj funkciji.

Ovim izmenama sigurno se ne bi iskorenila korupcija u sudstvu, ali bi se izbacila njena institucionalna ukorenjenost. Time bi građani dobili bolje šanse za isterivanje pravde pred sudijama, koji tada ne bi bili obavezani na poslušnost već prilikom svog izbora!

Izbor sudija trebalo bi u celosti prebaciti na Visoki savet sudstva, ali pri tome izmeniti Pravilnik za izbor sudija, kojim se mora dati mogućnost svim sudijama da istaknu svoje „prvake“. Naročito utvrditi kontrolu rada Komisije za izbor sudija, koja redovno krši Zakon, dajući već gotove liste „probranih sudija“, umesto da samo rangiraju kandidate. Time su, praktično, preuzeli ovlašćenja VSS a njegovo postojanje, u tom delu, učinili besmislenim.

U svakom slučaju prava borba protiv korupcije u Srbiji počeće tek izmenom Ustava! Do tada sve što se uradi je prazna politička reklama za međunarodnu zajednicu!

Izvor: Ekološki pokret Vrbasa

Ostavite komentar