VESTI

Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se danas pod sloganom „Transformacija ka društvu koje je održivo i prilagođeno svima“.
Foto: Promo

U objavi Agende 2030. piše da se mora izgraditi društvo koje „nikoga ne ostavlja iza sebe“, to jest, koje uključuje sve građane i ne zanemaruje nikoga.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević tim povodom je saopšti da kao jedan od najvažnijih strateških ciljeva ima unapređenje položaja i zaštitu prava osoba sa invaliditetom kroz afirmaciju razvoja invalidske zaštite u okvirima moderne, pluralne socijalne politike.

On je naveo da se prvi pravac saradnje ogleda u neposrednom učešću predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom u svim radnim grupama koje su formirane u cilju izrade nekog zakonskog, podzakonskog ili strateškog dokumenta.

Ta saradnja je, kako Đorđević navodi, usmerena ka donošenju ili pokretanju inicijative za izmenu zakonskih i strateških dokumenata koja nude rešenja koja doprinose uključivanju osoba sa invaliditetom, kao i praćenju primene zakona i propisa, uključujući i one koji nisu u nadležnosti Ministarstva, jer neka od navedenih rešenja mogu uticati pozitivno ili negativno na kvalitet života osoba sa invaliditetom.

On je kazao da će ministarstvo nastaviti da pruža finansijsku i svaku drugu vrstu pomoći i saradnje udruženjima koja sprovode programe u cilju zaštite prava i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom proglasile su Ujedinjene nacije i širom sveta se obeležava od 1992. godine.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom temelji se na načelima poštovanja urođenog dostojanstva i individualne autonomije osoba sa invaliditetom. Individualna autonomija osobe sa invaliditetom podrazumeva i pravo te osobe da bira gde će, sa kim i kako živeti, kao i njeno pravo da živi samostalno i da bude uključena u lokalnu zajednicu.

Izvor: Beta/ NM

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar