VESTI

Ustavni sud Srbije odbacio inicijative protivnika vakcinacije

Ustavni sud Srbije odbacio je inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakonskih odredbi koje se odnose na obaveznu vakcinaciju dece i odraslih
Foto: Pixabay

Ustavni sud Srbije odbacio je inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakonskih odredbi koje se odnose na obaveznu vakcinaciju dece i odraslih, jer smatra da inicijatori nisu potkrepili svoje tvrdnje, niti su one ustavno pravno utemeljene.

Inicijatori postupka tražili su da se utvrdi da nisu u skladu sa Ustavom pojedine zakonske odredbe kojima se nalaže obavezna vakcijancija, pogovo dece pred upis u školu tvrdeći da im se na taj način uskraćuje pravo na izbor, kao i da nisu u saglasnosti sa međunarodnim ugorovima.

U odluci, koja je danas u celosti objavljena na sajtu tog suda, preicizira se da je Ustavni sud odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima pojedinih odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Rešenje suda o odbacivanju je, kako se dodaje, upućeno učesnicima u postupku.

Inicijative su odbačene jer je Ustavni sud: „polazeći od prethodno detaljno izvršene analize osporenih odredaba Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti, sa stanovišta svih bitnih navoda inicijatora, našao da iznetim razlozima u inicijativama nije potkrepljena tvrdnja da ima osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti“, navodi se u odluci.

Na ovaj način Ustavni sud je konačno odlučio o podnetim inicijativama, napominje se u odluci.

Zbog toga je takođe odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti.

Izvor: Tanjug

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar